Ngô Phương Anh - CĐL - đã mua 2.500 cp

25/01/24 06:01:02 Lượt xem: 3

 

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ngô Phương Anh
- Họ tên người có liên quan: Ngô Thu Hương
- Mối quan hệ: Chị ruột
- Tỷ lệ nắm giữ: 4,2%
- Họ tên người có liên quan: Ngô Thị Mùi
- Mối quan hệ: Mẹ
- Tỷ lệ nắm giữ: 4,67%
- Mã chứng khoán: CMC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 277.800 CP (tỷ lệ 6,09%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 2.500 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 280.300 CP (tỷ lệ 6,15%)
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 404.600 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 8,87%
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ cùng người có liên quan: 684.900 CP
- Tỷ lệ nắm giữ cùng người có liên quan: 15,02%
- Lý do thay đổi sở hữu: nâng tỷ lệ sở hữu
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 16/01/2024.

 

Tin tức khác