NGÔ THỊ MÙI - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT – đăng ký bán 9.000 CP

12/04/22 05:04:42 Lượt xem: 17

NGÔ THỊ MÙI - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT – đăng ký bán 9.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: NGÔ THỊ MÙI
- Mã chứng khoán: CMC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 221.200 CP (tỷ lệ 4,84%)
- Tên của Người nội bộ tại TCNY: Ngô Trọng Vinh
- Chức vụ hiện nay của Người Nội bộ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT

- Mối quan hệ giữa cá nhân thực hiện giao dịch với người nội bộ: Em dâu
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 221.200 CP (tỷ lệ 4,84%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 9.000 CP
- Số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi thực hiện giao dịch: 212.200 CP (tỷ lệ 4.65%)

- Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính cá nhân

- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và thoả thuận

- Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 08/04/2022 đến ngày 07/05//2022.

Tin tức khác