Hướng dẫn tham gia

15/12/17 04:12:57 Lượt xem: 31

Cách thức tham gia đấu giá:

- Bước 1: Tạo tài khoản bằng cách đăng ký thông tin cá nhân hoặc doanh nghiệp.

- Bước 2: Click vào Đấu giá

- Bước 3: Lựa chọn sản phẩm bạn muốn đấu giá và đọc kỹ các thông tin về sản phẩm. Nhân theo dõi các sản phẩm bạn quan tâm.

- Bước 4: Đặt giá đấu bạn có thể trả cho sản phẩm vào ô đấu giá và ấn “ Đấu giá”. Bạn chọn tăng (+) hoặc giảm (-) như hình:

- Bước 5: Theo dõi phiên đấu giá: giá đấu hiện tại của sản phẩm, thời gian đấu giá, lịch sử đấu giá và thông báo từ hệ thống tại trang cá nhân của bạn. Nếu bạn muốn tiếp tục đấu giá (nếu có người trả giá cao hơn bạn) bạn lặp lại Bước 4

- Bước 6: Thanh toán: Nếu bạn là người chiến thắng trong phiên đấu giá, bạn sẽ thực hiện thanh toán sản phẩm thông qua hình thức chuyển khoản đến một trong các tài khoản ngân hàng của Cmci.com.vn hoặc thanh toán bằng tiền mặt. 

- Bước 7: Nhận sản phẩm hoặc thực hiện dịch vụ sản phẩm bạn đã đấu giá thành công.

Tin tức khác