CBTT: Thay đổi nội dung ĐKDN về việc: Thay đổi chức danh của ông Ngô Trọng Vinh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc thành Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm ông Ngô Anh Phương làm Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

20/08/20 11:08:08 Lượt xem: 5
Tài liệu nhúng: 

Tin tức khác